SPOLEČENSKÉ-CHOVÁNÍ.CZ: Informace o autorech


Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (*1955, Brno) je univerzitním profesorem a soudním znalcem. Zabývá se především ekonomikou, právem a bezpečností informačních systémů a počítačovou kriminalitou. V těchto oborech působí již dvacet let jako soudní znalec. Je členem Legislativní rady vlády ČR a vyhledávaným konzultantem.

Sám či se spoluautory napsal řadu ceněných odborných knih (

Počítačové právo , Právo informačních a telekomunikačních systémů – dvě vydání , Internet a §§§ – dvě vydání, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích – získalo cenu Grady v roce 2004 – dvě vydání, E-government v českém právuAutorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích ).

 

V minulosti se věnoval soutěžnímu společenskému tanci, učil v kurzech tance a společenského chování a vydal několik publikací na toto téma – počínaje skripty o společenském chování

Umění jednat s lidmi (SAK Praha, 1985) přes dvě vydání Abecedy společenského chování (Horizont, Praha 1989 a 1990), Malou encyklopedii společenského chování (LINDE, Praha 1999 a 2001) až po tři vydání a řadu navazujících dotisků nejúspěšnější knihy Lexikon společenského chování (GRADA, Praha 1993, 1998, 1999 a 2001).

 

Mezi jeho zájmy patří ochrana zvířat (byl předsedou Pražského spolku ochránců zvířat), výtvarné umění, literatura, gastronomie a enologie. Miluje kočky a sám o několik pečuje.

Kontakt: http://www.znalci.cz.

 

JUDr. Hana Bachrachová, LL.M. (*1974, Praha) je advokátkou. Současně je studentkou doktorandského postgraduálního studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity. V roce 2002 dokončila postgraduální studium (LL.M.) na Právnické fakultě Universität Passau, Německo. Publikuje články v odborném právnickém tisku, podílela se i na knize

Právo informačních a telekomunikačních systémů .

 

Mezi její zájmy patří sport téměř všeho druhu, cestování, studium jazyků, francouzská vína a též ochrana zvířat. Ráda – a dobře – vaří.

Kontakt: http://www.pravni-sluzby.cz.

 

 

 

 

E-podpisy Kompetence Znalecká kancelář Kryptolog
Powered by XML4web
thoroughbred.solutions.by.altairis
SPOLEČENSKÉ-CHOVÁNÍ.CZ